Пиконосец

Информация

Дългата остра пика е идеално оръжие за началото на всяка битка. Дължината на оръжието му дава предимство срещу кавалерия. Именно това е причината Пиконосеца да е единствената пехотна единица с обхват 2 в битка.

Странното нещо за Пиконосеца е, че изисква повече дърва за екипировката си, но също така това му носи по-голяма товаримост.

Тип Единица: Пехота

Необходими сгради:

  • Казарма (ниво 5)
  • Ковачница (ниво 3)

Характеристики: Достъпна за всички нации

Ресурси

Злато: 30

Популация: 1

Желязо: 30

Скорост: 10

Дърва: 50

Храна: 15

<

table markdown="1">Сила и живот

Сила срещу пехота: 20

Сила срещу кавалерия: 60

Сила срещу стрелци: 40

Сила срещу сгради: 10

Сила срещу обсадни машини: 20

Живот: 40

Обхват: 2

Нагоре