Kopljanik

Informacija

Dugačko i oštro koplje je najbolje oružje na početku svake bitke. Dužina oružja daje kopljaniku prednost nad konjicom. To je i razlog da je to jedina jedinica pješadije koja ima domet 2 tijekom bitke.

Čudna stvar kod kopljanijka je ta da zahtijevaju više drva za svoje naoružanje, ali zato mogu nositi malo više tovara.

Vrsta jedinice: Pješaštvo

Potrebne građevine:

  • Vojarna (5ta razina)

  • Kovačnica (3-ća razina)

Karakteristike:

Imaju je sve nacije

Resursi

Zlato: 30

Populacija: 1

Željezo: 30

Drva: 50

Brzina: 10

Hrana: 15

Snaga i život

Snaga protiv pješaštva:20

Snaga protiv konjice: 60

Snaga protiv strijelaca: 40

Snaga protivgrađevina: 10

Snaga protiv opsadnih strojeva:20

Život: 40

Domet: 2

Vrati se na vrhu