Farme

Hrana je iznimno važan resurs. Nitko ne može izvršiti svoj zadatak ako je gladan i jedina stvar o kojoj razmišlja je hrana. Zato morate voditi dobru brigu o vašim radnicima te im osigurati dovoljno hrane. Zbog toga je farma obavezna građevina za svaki dvorac.Farma predstavlja cijeli kompleks iz razloga što je potrebno puno objekata za pripremu i čuvanje hrane kao i dobivanje potrebnih namirnica. Na početku ćete proizvoditi samo kruh, ali ubrzo ćete razviti potrebu i za drugim namirnicama kako bi jedinice u vašem dvorcu bile u dobrom zdravlju. Kao rezultat toga morate nadograđivati vašu farmu.

Maksimalna razina: 30

Potrbne građevine:

Ne zahtijeva druge građevine

Vrati se na vrhu