Kampiranje

Marš kampiranja je način stvaranja Kampa. Svako kampiranje mora imati najmanje 100 mačeovaca i 50 kopljanika, koji postavljaju i rade na kampu. Ova vojska postaje "nevidljiva" igraču kada se kamp postavi i "ponovo vidljiva" kada se kamp obustavi. A to je zato što vojska ne može biti poslana na marševe iz kampa i stoga ne može biti ubijena.

Ograničenja:

  • Svaki marš kampiranja mora sadržavati barem 100 mačeovaca i 50 kopljanika.

  • Svaki igrač može podići 2 kapa (do 8 sa vještinom kampiranja ili predmetima viteza).

  • Dodatna hrana ne može biti poslana u kamp koriteći marš transporta ( sva hrana u kampu se šalje kada se šalje marš za podizanje kampa).

  • Marševi kampiranja ne mogu biti poslani iz dvoraca s manje od 3001 lojalnosti.

Vrati se na vrhu