Crkva

Svaka nacija ima svoju kulturu i tradiciju koje su jedinstvene i drugačije od ostalih. Crkva predstavlja to za sve nacije.

Građevina je različita za sve nacije. Ovdje se obučavaju plemići - ako je napad uspješan oni mogu zadobiti lojalnost nekih subjekata poraženog igrača. Ako uspiju spustiti lojalnost dvorca na 0 , on postaje vaš. Osim u slućaju da se radi o glavnom gradu.

Osim što se u crkvi uvježbavaju plemići tamo se također uvježbavaju i specijalne jedince, što čini ovu građevinu jako važnom.

Plemići imaju 10 unapređenja za napad i obranu. Svaka nova razina povećava za 10% život i napad ove jedinice Kada napravite sva unapređenja imat ćete mogućnost da napravite i zadnje - Veteran unapređenje,te ćete također moći odabrati dali ćete ga napraviti za napad ili za obranu.

Kada dosegnete treću razinu ove građevine ćete imati mogućnost da uvježbavate specijalne jedinice nacije.

Specijalne jedinice imaju 10 unapređenja za napad i obranu. Svaka nova razina povećava za 5% život i napad ovih jedinica. Kada napravite sva unapređenja imat ćete mogućnost da napravite posebno unapređenje, koje će poboljšati bonus specijalnih jedinica na sljedeći način:

Tablica ispod pokazuje bonus od posebnog unapređenja za sve nacije:

Povećava vještinu Sreća do maksimalno 22%

Specijalna jedinica nacije Bonus od unapređenja
Cataphract Povećava maskimalan broj regrutiranih jedinica do 800>
Phalangite < ins="">
Bubnjar Povećava vještinu Vodstvo do maksimalno 45%
Elitni ratnik sjekiraš Povećava vještinu Ratnik do maksimalno 60%
Teutonski vitez Povećava vještinu Ratnik do maksimalno 60% td>
Elitni Kopljanik Povećava vještinu Branitelj do maksimalno 45%
Hussar Povećava vještinu Špijuniranja do maksimalno 190%
Opsadni toranj Maksimalni bonus se povećava za 45%\n\n
Elitni konjanik Povećava vještinu Konjanik do maksimalno 60%
Monah Povećava vještinu Naobrazba do maksimalno 35%
Tangra svećenik Povećava vještinu Iscjelitelj do maksimalno 22%
Kamangir Povećava vještinu Strijelac do 80%

Razina Crkve određuje broj dvoraca koje igrač može imati, više inormacija možete pronaći ispod::

\n

Razina Crkve Maksimum dvoraca
0 1
1 2
2 4
3 8
4
Razina Crkve Regenerirana lojalnost
0 125
1 250
2 375
3 500
4 625

Razina Crkve ima utjecaj na efikasnost plemića, smanjujći razinu lojalnosti koju oni mogu spustiti, više inormacija možete pronaći ispod:

Razina Crkve EfikasnostSnamnjena lojalnost po plemiću
0 100% 300 - 600
1 80% 240 - 480
2 60% 180 - 360
3 40% 120 - 320
4 20% 60 - 120

Maksimalna razina: 4 ###Potrebne građevine:### - Vojarna (20ta razina) - Kovačnica (17ta razina) - Nastambe (25ta razina)

Vrati se na vrhu