Kamp

Kamp je privremeni dom vaše vojske. Na svakom mjestu na karti gdje nema dvorca ili prepreka može se podići kamp. Na kampu se ne mogu graditi građevine.

Kamp se stvara slanjem marša kampiranja. Svakim marš kamprianja treba 100 mačevalaca i 50 kopljanika, koji postavljaju kamp i rade u njemu. Ova vojska postaje "nevidljiva" za igrača kada se kamp osnuje i "ponovo vidljiva" kada se kamp opoziva. To je zato što vojska ne može biti poslana u marševe iz kampa i stoga ne može biti ubijena.

Nakon osnivanja kampa možete premjestiti vašu vojsku u kamp.Dozvoljeno vam je početi marševe iz kampa i vašem neprijatelju je dozvoljeno slati marševe iz kampa. Marševi koji mogu biti započeti iz Kampa su:

 • Napad;
 • Špijuniranje;
 • Višestruki marševi;

Kada marš počinje iz kampa on može putovati čak 5 sati u jednom smjeru. Vaš kamp može biti napadnut od strane drugih igrača, ali ne možete poslati napad s plemićima do aktivnog igračevog dvorca iz svog kampa.

Zahjevi za hranu:

Kamp zahjeva 1 hranu za svaku jedinicu stanovništva po satu (resurs mora biti u kampu). Hrana se uzima svakih 10 minuta u 8.,18.,28.,38.,48. i 58. minuti svakog sata. Ako nema dovoljno hrane, vojnici počinju umirati svaki 10 min po stopi od 20% po satu. Hrana u kamp može biti poslana samo kada se kamp osnuje. To znači da igrač ne može poslati u maršu transporta dodatnu hranu za svoje kampove.

Napomena: U nekim svjetovima kamp konzumira hranu dok je igrač kažnjen, dok u drugima ne. Kada tijekom modusa odsustva dobijete kaznu vaša će vojska trebati hranu.

Trajanje, povratak i prenapučenost:

Iako kampovi mogu biti vraćeni u glavni dvorac u bilo koje vrijeme, čak i ako je u tijeku napad na njih, imaju maksimalno trajanje od 120 sati. Nakon 120 sati vojska se automatski vraća u dvorac. Kad su jedinice iz različitih dvoraca, reursi iz kampa se nasumice dijele među jedinicama. Stanovništvo kampa se računa kao aktivno radno stavovništvo u dvorcu. Ako je u dvorcu previše stavnovnika, vojska počinje umirati. 5% od prenapučenosti umire slučajnim odabirom, dok se stanovništvo vrati na normalnu razinu.

Ograničenja:

 • Marš može putovati do 5 sati udaljen kampa.
 • Svaki igrač može postaviti 2 kampa (do 8 s vještinom kampiranja).
 • Dodatna hrana ne može biti poslana u kamp koristeći marš transporta (sva hrana u kampu je poslana prilikom osnivanja kampa).
 • Marševi kampiranja ne mogu biti poslani iz dvoraca s manje od 3001 lojalnosti.
 • Ako u dvorcu iz kojeg je poslan kamp lojalnot padne ispod 3001, dok je kamp aktivan, kamp se odmah vraća.
 • Stanovništvo u kampu se računa kao populacija dvorca.
 • Kada ste u prenapučenosti u kampu i sukladno tome i u dvorcu, dobit ćete prozor prenapučenosti u kampu.
 • Igrač ne može ići na odmor dok ima marševe kamprianja i podrške.
 • Iz kampa, napadi s plemićima mogu biti poslani jedino na neaktivne dvorce.

Vrati se na vrhu