Plemić

Informacija

Plemići mogu pridobiti građane u suparničkom dvorcu i tako vam pomoći u zauzimanju dvorca.

Nakon bitke se računaju preživjeli plemići. Svaki plemić može spustiti lojalnost dvorca za 300-600. Makismalnu lojalnost koji plemići mogu spustiti nakon uspiješnog napada je 2000. Ukoliko se prilikom napada iskoristi motivacija maksimalna lojalnost koju plemići mogu spusutiti se može povećati do 3000.

Primjer:

  • 1 Plemić - 300-600 lojalnosti;

  • 2 Plemića - 600-1200 lojalnosti;

  • 3 Plemića - 900-1800 lojalnosti;

  • 4 Plemića - 1200-2000 lojalnosti;

  • 5 Plemića - 1500-2000 lojalnosti;

Ako branitelj pobijedi u borbi i ubije napadačeve plemiće, odanost dvorca se povećava sukladno navedenoj tablici. Ako se dosegne maksimalni broj dvoraca koje igrač u tom trenutku može posjedovati plemići prestaju spuštati lojalnost. Bez obzira na to koliko je plemića branitelj uspijeo ubiti on neče moći podizati lojalnost za više od 2000 po bitci.

Vrsta jedinice: Specijalna jedinica

Modifikacije

Lojalnost koju plemić može spustiti ovisi o razini Crkve u dvorcu kojeg napada, definirano postotkom po plemiću:

Razina Crkve EfikasnostLojalnost koja se smanjuje po plemiću
0 100% 300 - 600
1 80% 240 - 480
2 60% 180 - 360
3 40% 120 - 320
4 20% 60 - 120

Ako napadate kraljevstvo koje ima Crkvu razine 2, s vojskom u kojoj ima 5 plemića, njihova će efektivnost biti 60%. To znači da će svatko od njih smanjiti između 180 i 360 lojalnosti, umjesto od 300 do 600. Ako je napad uspješan svi plemići će spustiti lojalnost sa 900 I 1800.

Plemići imaju 10 napadačkih I 10 obrambenih unapređenja. Svako obrambeno unapređenje daje 10% bonusa na život jedinica. Svako unapređenje za napad daje 10% na napad svih jedinica. Nakon što odradite sva unapređenja možete napraviti specijalno unapređenje. Morate odabrati dali ćete to unapređenje napraviti za napad ili za obranu. Možete započeti s unapređenjima odmah nakon što sagradite Crkvu.

Potrebne građevine

  • Crkva (level 1)

Karakteristike:

Dostupni svim nacijama.

Resursi

Zlato: 44000

Populacija: 100

Željezo: 44000

Drva: 48400

Brzina: 30

Hrana: 65535

Snaga i život

Snaga protiv pješaštva: 2000

Snaga protiv konjice: 2000

Snaga protiv strijelaca: 2000

Snaga protiv građevina: 200

Snaga protiv opsadnih strojeva: 2000

Život: 2000

Domet: 1

Vrati se na vrhu