Strijelac kratkog luka

Informacija

Strijelac kratkog luka je jednostavna strjeljačka jedinica. Ima kratki domet, ali to se kompenzira sa njegovom cijenom i nosivošću tovara. Ova jedinica je odličan početak za svakog vladara koji želi jedincu s dometom većim od pješaštva.

Vrsta jedinice: Strijelac

Potrebne građevine

  • 1 razina vojarne

Karakteristike: Imaju je sve nacije

Resursi

Zlato: 25

Populacija: 1

Željezo: 35

Vrijeme: 00:12:00

Drva: 35

Brzina:12

Hrana:10

Snaga i život
Snaga protiv pješaštva: 60
Snaga protiv konjice:20
Snaga protiv strijelaca: 10
Snaga protiv građevina: 20
Snaga protiv opsadnih strojeva:40
Život: 40
Domet: 3

Vrati se na vrhu