Mađari

Za svakog vladara je važno da ima dovoljno zlata, ne samo radi prestiža nego i radi razvoja dvoraca i izgradnje vojske. Mađari dobivaju 10% više zlata od ostalih nacija. To je jako važno pogotovo u dijelovima igre u kojima je zlato presudno. Svakoj je vojsci potrebna konjica, mađari izgrađuju konjicu 10% brže od ostalih nacija što im daje dodatnu prednost u igri.Kada je riječ o prijenosu resursa mađari su itekako povlašteni iz razloga što njihovi trgovci mogu prenijeti 20% više resursa. Još jedan bonus koji ta nacija posjeduje je taj da unapređuje svoje jedinice 10% brže za razliku od ostalih nacija (to se ne odnosi na unapređenje veteran).Isto tako mađari su i vrlo sposobni kada je riječ o krađi resursa te imaju sposobnost ukrasti 25% resursa iz neprijateljskih skloništa.Ali to nije sve! Ova jedinstvena nacija ima još jednu posebnu prednost nad ostalima. Kada su u napadu mađarima zid ne predstavlja prepreku kao što to predstavlja za ostale nacije jer njihove jedinice imaju 20% bonusa na napad zida. To je i jedan od razloga zašto su mađari odlična nacija za iznenadne i razarajuće napade.

Nacija posjeduje slijedeće bonuse:

  • 10%povećan prihod zlata;

  • 10%brže izgrađuju konjicu (uključujući strjeljačku konjicu);

  • Trgovci mogu nositi 20% više tereta;

  • 10% brža unapređenja za sve vrste jedinica (uključujući veteran unapređenje ukoliko se plaća s resursima);

  • Krade 25% od skrivenih resursa iz skloništa neprijatelja nakon uspješnog napada.

  • Sve jedinice čine 20% veću štetu zidu;

Specijalna jedinica: Hussar

Specijalna jedinica mađara je – Hussar koji daje bonus na vještinu "Izviđač".

Vrati se na vrhu