Slovenci

Drvo je važan resurs za svakog vladara. Koristi se za izgradnju objekata, razvoj dvorca kao i za obuku strijelaca. Slovenci dobijaju 10% bonusa od prihoda drveta, što je preduvjet za dobar ekonomski i vojni razvoj. Taj bonus im pomaže da izgrađivaju svoje strijelce 10% brže od drugih nacija. Strijelci su obvezni dio vojske jer oni pokrivaju pješadiju i konjice na prvim linijama. Slovenci mogu sakriti 25% više sredstava u sklonište od drugih naroda, koji ih štiti od napada neprijatelja. Brža nadogradnja jedinice može biti razlog osvajanja ili gubitka bitke. Slovenci unaprjeđivaju svoje jedinice 10% brže od ostalih nacija, što im daje prednost u kvaliteti ratnika (ne odnosi se na poboljšanje - veteran). Ova nacija može poslati 20% više marševa u usporedbi s ostalim nacijama, što omogućuje veći prihod resursa za dvorac. Nemojmo zaboraviti da slovenci mogu izliječiti više jedinica nakon bitke. Slovenci su težak protivnik na bojnom polju i svaki vladar to mora držati na umu.

Nacija daje sljedeće bonuse:

  • 10% Povećan prihod drva;
  • 10% Brža izgradnja strijelaca;
  • 25% Povećan kapacitet skloništa;
  • 10% Brža obuka svih jedinica (uključujući i obuku veterana ako se plaća u resursima);
  • 20% Više marševa nego što konoba dopušta;
  • 25% Brža izgradnja specijalnih jedinica

Specijalna jedinica: Monah

Slovenska posebna jedinica monah - je vrlo važna u borbama, jer svatko preživljavanje monaha na kraju bitke, povećava količinu iskustva stečenog u toj borbi.

Vrati se na vrhu