Crnogorci

Zlato je jedan od najvažnijih resursa u Khan Wars-u. Rudnici crnogoraca daju 10% više zlata te stoga ta nacija ima veliku prednost nad ostalima osobito kada se radi o fazama igre u kojima je zlato potrebnije od ostalih resursa.Svakom vođi su neophodni iskusni strijelci kako bi imao dobro balansiranu vosku. Izgradnja strijelaca je proces koji oduzima puno vremena, ali to se ne odnosi na crnogorce jer ova posebna nacija izgrađuje strijelce 10% brže od ostalih nacija.Prilikom napadanja strojevi opsade su nezamjenjivi ali ne može ih svatko sebi priuštiti najviše zbog njihove cijene. Crnogorci nemaju takvih problema jer imaju jedinstvenu sposobnost da grade strojeve opsade 10% jeftinije od ostalih nacija.Druga važna osobina ove nacije je ta da je kapacitet njihovog skloništa 25% veći od kapaciteta skloništa ostalih nacija. Isto tako crnogorci mogu unaprjeđivati jedinice za 10% manje resursa (to se ne odnosi na unapređenje - veteran).Nacija posjeduje sljedeće bonuse:

  • 10% Povećan prihod zlata;
  • 10% Brža izgradnja strijelaca;
  • 10% Jeftinija izgradnja opsadnih strojeva;
  • 25% Više kapaciteta u skloništu;
  • 10% Jeftinija unapređenja za sve jedinice (uključujući i unapređenje veteran ukoliko se plaća s resursima);

Specijalna jedinica: BubnjarSpecijalna jedinica crnogoraca je – bubnjar koji daje bonus na vještinu "Vodstvo". Najvažnije za tu specijalnu jedinicu je to da vam daje prednost pred sam početak borbe jer će dio protivnikove vojske pobjeći prije nego što je bitka uopće započela. Crnogorci su odličan izbor za naciju jer utjeravaju strah svojim protivnicima kada se nađu na bojnom polju te su također jako dobri u zaštiti svojih teritorija.

Vrati se na vrhu