Trgovački marševi

Trgovački marševi se koriste kako bi mogli primati ponude. Ponude su prijedlozi za trgovinu resursa.

Na primjer:

Igrač A ima puno zlata, ali nema drva. Tada on objavi ponudu da za 1000 drva nudi 1000 zlata (vrijednosti su primjer; moguće je tražiti više resursa nego što nudite). Drugi igrač, igrač B je u suprotnom problemu, potrebno mu je zlato, a ima puno drva. Igrač B pregleda ponude i pronađe ponudu igrača A. Kada je ponuda prihvaćena od strane drugog igrača, šalje svoje slobone trgovce prema njihovom kapacitetu trgovine da pregovaraju s drugim dvorcem i počnu prenostiti resurse prihvaćene ponude u igračev dvorac u isto vrijeme.

Ograničenja:

  • Vojska ne može biti poslana u Trgovačke marševe.

  • Ovaj marš se ne može opozvati.

  • Opcija "Ne izbacivanja" nije dostupna.

  • Ovaj marš ne može biti motiviran.

  • Igrač ne može prihvatiti ponudu ako nema potrebne resurze za razmjenu, ako je dosagao svoj limit marševa ili ako nema dovoljno trgovaca.

Vrati se na vrhu