Financije

Vaš heroj je učio pisanje i čitanje od rane dobi i također ima osnovno znanje iz matematike, ekonomije i financija. To mu omogućuje da bolje rasporedi radnike u rudnicima, da što boljie rade i samim tim da sakupi više resursa.Ovo je osnovna ekonomska vještina koja poboljšava vašu cijelokupnu ekonomiju.

Ova vještina povećava količinu resursa koju dobivate po satu te povećava i brzinu i nosivost tovara vaših trgovaca.

VAŽNO:

Nećete dobiti bonus na resurse od ove vještine ukoliko nemate izgrađenu barem prvu razinu od građevina koje su odgovorne za resurse (farma, drvarnica, rudnik zlata i rudnik željeza)

Kako bonus radi:

Оdređeni postotak se dodaje na količinu resursa koju dobivate po satu.Na primjer: Farma 10 razine daje 131 hrane po satu. Ako ste razvili ovu veštinu do razine "Napredan" količina hrane po satu će se povećati s 10% na 144 (131 + 10% = 144).

Isto se odnosi i za ostale resurse.

  • Početnik:5%; brzina je 9 i tovar za svakog trgovca je 2000.

  • Napredan:10%;brzina je 7 i tovar za svakog trgovca je 4000.

  • Master:20%;brzina je 5 i tovar za svakog trgovca je 6000.

Vrati se na vrhu