Финанси

Финанси

Вашият герой е получил добро образование в четенето и писането в ранните си години и също така има основни знания в Математиката, Икономиката и Финансите. Това му позволява да организира селяните, които работят в Мините и на полетата много добре и в резултат от това да получава повече Ресурси.Това е основното икономическо имение, което подобрява цялостното ви икономическо състояние.

Това умение увеличава добива на ресурс за 1 час, също така увеличава и скоростта и товаримостта на вашите търговци.

ВАЖНО

Това умение дава бонус към ресурса, който добивате за 1 час, ако нямате построени необходимите сгради за добив на ресурс (тоест са на ниво 0). За да вземете бонуса от това умение трябва да построите поне 1-во ниво на тези сгради.

Ето как работи умението:

Определен процент се добавя към количеството ресурси, които добивате от вашите мини.

Пример:

Фермите ви са ниво 10 и дават на играча 131 Храна на час. Ако сте развили това умение до ниво Напреднал, количеството ще се повиши с 10% до 144 (131 + 10% = 144).Това важи за всички останали ресурсни сгради, от който добивате вашия ресурс и за всяко тяхно ниво.

  • Чирак: 5%; скоростта е 9, а товаримостта на всеки търговец е 2000.
  • Напреднал: 10%; скоростта е 7, а товаримостта на всеки търговец е 4000.
  • Майстор: 20%; скоростта е 5, а товаримостта на всеки търговец е 6000.

Нагоре