Предмети на рицаря

Предмети на Рицаря

Рицаря се сдобива с предмети от мисии и постижения.

Има 5 вида предмети в зависимост от мястото където се екипират:

 • за Глава
 • Нагръдник
 • Силна ръка (главна)
 • Слаба ръка (второстепенна)
 • Консумативи.

Моля имайте предвид, че Предметите могат да се екипират/премахват от Рицарите, само ако те са в Замъка. Докато Рицаря е напуснал Замъка за Мисия, поход, трансфер или е мъртъв, всички места за предмети са заключени.Всеки предмет има между 1 и 3 бонуса;

Ето списък с всички различни видове бонуси, които могат да са събрани в един предмет:

 • Увеличена товаримост на случайна Единица;
 • Увеличени точни Живот на случайна единица;
 • Намаляване на точки живот на случайна противникова единица;
 • Увеличена атака на случайна Единица, срещу всички видове единици;
 • Намаляване на атаката на случайна противникова Единица, срещу всички видове единици;
 • Добавяне на бонуси към ефекта на Умения;
 • Добавяне на бонуси, които намаляват ефекта на противниковите умения;
 • Бонуси свързани с статистиките на Рицаря;
 • Консумативи и други;

Нещо повече, колкото по-високо е нивото на престижа на Рицаря, толкова по-хубави предмети ще намира той. Моля имайте предвид, че единствения начин, за да намерите предмет с Рицаря ви е когато го пускате да изпълнява мисии.

Нагоре