Франки

Франки

Дървата са много важен ресурс особено в началото на развитието на един замък. На по-късен етап се използват предимно за трениране на стрелци и обсадни машини. Франките нямат проблем с това, тъй като получават 10% повече Дърва.Всяка армия се нуждае от кавалерия, която е неделима част от нея. Франките са улеснение, тъй като тренират всички кавалеристки единици с 10% по-евтино от другите нации.На по-късен етап от развитието, когато времето е от най-важните неща, трансфер на ресурси между замъци е решителен. Франките имат 20% по-бързи търговци.Подобряването на единици е изключително важно за всеки владетел. Огромно количество ресурси се инвестират в това, но тази нация заплща с 10% по-малко за това предимство.Находчивостта на Франките им гарантира 25% откраднати ресурси от скривалищата на враговете им.

Нацията получава следните бонуси:

  • 10% увеличен добив на дърва;
  • 10% по-евтино трениране на кавалерия (включително Стрелец конник);
  • 20% по-бързи търговци;
  • 25% по-бързо трениране на специални единици;
  • 10% по-евтино подобряване на единици (включително Ветеран подобрения заплатени с ресурси);
  • Краде 25% от скривалищата на противника при успешна атака.

Специална единица: Алебардист

Алебардистът дава бонус към умението Войн. Освен това е и отлична бойна единица с добре балансираните си защитни и атакуващи показатели. Франките са отличен избор на нация и могат да ви донесат много незабравими битки, както и също толкова незабравимо развитие на замък.

Нагоре