Характеристика на единиците

Характеристики на единиците

Всяка единица има определени характеристики, които определят тяхната сила и ви помагат, за да изберете какъв тип единици да тренирате, за да направите най-мощната армия.

Характеристиките са:

 • Популация – количеството свободна популация, която изисква тази единица.
 • Живот – количеството щета, която тази единица може да поеме преди да умре.
 • Обхват– максималната дистанция, на която тази единица може да удари.
 • Товаримост – количеството ресурс, което може да пренесе тази единица.
 • Скорост – разстоянието, което изминава една единица, за единица време.
 • Ниво на подобрение - моментните нива на подобрения на атака и защита на Единицата.
 • Сила срещу сгради (Стена) – количеството щета, което единицата нанася на Стената.
 • Сила срещу Пехота – количеството щета, което единицата нанася на Пехота.
 • Сила срещу Стрелци – количеството щета, което единицата нанася на Стрелци.
 • Сила срещу Кавалерия – количеството щета, което единицата нанася на Кавалерия.
 • Сила срещу Обсадни машини – количеството щета, което единицата нанася на Обсадни машини.

Нагоре