Подкрепа

Подкрепа

Подкрепата е много важна част от похода, защото използвайки тази опция Вие можете да помогнете на други играчи, когато са атакувани от някой друг. Вашите армии ще нападнат Атакуващия веднага след като той победи подкрепяният от вас играч. По този начин вие хващате вражеските армии в момент, в който те са изтощени и по-малко на брой, което ви носи предимство в битката. Така вие участвате в защитата на замъка, но армията ви не може да бъде командвана от защитника.

Запомните, че подкрепяща армия не се добавя към армията на Защитника. Тя води отделна битка, само когато армията на Защитника бъде победена.

Подкрепящите армии винаги могат да бъдат върнати до изходния замък.

Ограничения:

 • Не може да подкрепяте играчи от Клан с който сте във война.

 • Всеки играч може да бъде подкрепян само от 1 армия на замък.

 • Когато играчът е част от Клан, съкланници мога да му пратят още 5 подкрепящи похода, но в битката участие взема само първата пристигнала подкрепяща армия. След като тя бъде разгромена, следващите подкрепящи армий ще участват в следващите битки.

 • Веднъж пратен на битка, подкрепящият поход не може да промени формацията си.

 • Подкрепящата армия започва да консумира Храна след като е била 24 часа в замъка на друг играч. Те консумират 1 храна на единица популация за 1 час. Ако в замъка на защитника няма достатъчно храна, за да изхрани подкрепящата армия, в интервала от 72 часа цялата ще измре. (30% през първия ден, 20% през втория ден и останалите 50% през третия ден).

 • Подкрепа може да се изпрати към собствен Замък, Замък на друг играч или към независим обект на картата;

Мотивации:

Подкрепящите походи могат да бъдат мотивирани за скорост.

Храна за подкрепа

Когато подкрепата е пратена в един от вашите замъци, след 24 часа тя започва да яде от вашата храна в замъка – за всяка единица популация ще ви бъдат нужни 1 единица храна на час. Ако храната в замъка не е достатъчна, Армията умира до 72 часа.

Пример:

Ако армията е с 5000 единици, през първите два дни 50% от единиците ще умрат, а през третия ден останалите 50% също ще умрат. Пред първия ден: 30% от 5000% единици (1500 единици) ще умрат, през втория ден – още 20% (1000 единици) и през третия ден – останалите 50% (2500 единици) също ще умрат.

х1 = Ден 1, х2 = Ден 2, х3 = Ден 3

х3 = (х1+х2);

 • х3 = 50% * единици
 • х2 = 20%;
 • х1 = 30%;

Единиците умират в последователният ред:

 • Пиконосци
 • Мечоносци
 • Боец боздуган
 • Боец брадва
 • Стрелци малък лък
 • Стрелци голям лък
 • Арбалетисти
 • Бързоходи
 • Лека кавалерия
 • Тежка кавалерия
 • Стрелец конник
 • Тарани
 • Балисти
 • Катапулти
 • Трибучети
 • Специални единици
 • Благородници.

Нагоре