Лидер на клан

Лидер на Клан

Всеки клан си има свой лидер, който има правата, за да може да го ръководи.

Когато играч създаде Клна, той става неговият лидер по подразбиране. Но ако играчът е неактивен за повече от 14 дни (20 дни ако е активиран Ваканционен мод), той ще бъде заместен автоматично от играча от клана с най-много опит и той ще бъде новия Лидер. Лидерът може също така да предаде лидерството на член на клана, който той си избере.

Лидерът има право да създаде различни ранкове и да ги даде на избрани членове на Клана. Всеки ранк може да има някои (или всички) от следните правомощия:

  • Да изважда членове от клана (освен Лидера);
  • Да създава ранкове и да ги назначава на другите членове на клана;
  • Да дава ранкове на останалите членове на Клана;
  • Да определя Клановата Политика;
  • Да редактира информацията на Клана;
  • Да приема нови членове в Клана;
  • Да изпраща масово съобщение до останалите членове на клана;
  • Да модерира форума на Клана

Лидера има всички тези права по подразбиране. Правата могат да се премахнат само когато се премахне Лидерството.

Нагоре