Франки: Алебардист

Информация

Всеки Алебардист добавя по 1% към умението Войн. Бонусът се добавя в началото на всеки рунд, в зависимост от броя Алебардисти, които са оцелели след предишния рунд.

Пример:

В началото на рунд 1 вие имате 10 Алебардисти, които са живи и те ще ви дадат бонус от 10 * 1% = 10% към умението Войн.Ако в този рунд от битката 4 от тях загинат, в следващия рунд вие ще поличите само 6% бонус от тях, защото 6 * 1% = 6%.

Освен, че дават този бонус, Алебардистите също така увеличават максималния бонус, който може да бъде получен над лимита на това умение.Лимита става 50% и може да бъде достигнат или от комбинация от бонуса от Умение и единици или само чрез единици.

Пример:

Ако имате умението Войн развито до ниво Напреднал то ще ви носи 25% бонус към Войн. Ако имате също така поне 25 Алебардиста, които са живи, те ще ви донесат допълнителен бонус от 25%. По този начин бонуса достига максимума си от 50%.При другата ви опция може да не желаете да използвате точки за умението Войн. В този случай можете да достигнете максималния бонус само чрез единици. За тази цел трябва да имате поне 50 живи Алебардиста, за да достигнете максимума от 50% (50 * 1 = 50%).След като направите специалното подобрение на тази единица, лимита на умението Войн ще се повиши до 60%.Този процент може да бъде достигнат, като използвате някоя от горепосочените 2 схеми.

Моля имайте предвид, че независимо от количеството живи Алебардисти, в началото на всеки рунд, бонуса от умението не може да надвиши споменатия лимит от 50% (60% ако имате развито специално подобрение на специалната единица);

Пример:

В началото на рунда имате 100 Алебардисти, но бонуса от тях няма да бъде 100 * 1% = 100%. Бонуса ще бъде равен на лимитна споменат вече 50% (60% ако имате развито специално подобрение на специалната единица);

Вид единица: Специална единица

Необходими сгради

Орден (1-во ниво)

Характеристики: Достъпна само за Франките

Тази единица взима бонус от уменията Защитник и Войн.

Ресурси

Злато: 150

Популация: 3

Желязо: 300

Скорост: 15

Дърво: 300

Храна: 150

Сила и Живот

Сила срещу пехота: 160

Сила срещу кавалерия: 260

Сила срещу стрелци: 160

Сила срещу сгради: 10

Сила срещу обсадни машини: 160

Живот: 260

Обхват: 1

Нагоре