Таран

Информация

Обикновенна Обсадна машина. Тя има формата на къща с голям масивен дънер висящ на вериги и въжета по средата. Когато той се клади удря стената и така четримата членове на екипажа му се опитват да съборят противниковата стена.

Тарана не прави поражения на единиците, но има огромна сила срещу стената, която е най-важната защитна сграда на противника. Бързото събаряне на стената е ключа за спечелването на всяка битка.

Вид единица

Обсадна машина

Необходими сгради

  • Работилница (1-во ниво)

Характеристики: Достъпна за всички нации

Ресурси

Злато: 250

Популация: 5

Желязо: 500

Скорост: 25

Дърво: 750

Храна: 250

Сила и Здраве

Сила срещу пехота: 0

Сила срещу кавалерия: 0

Сила срещу стрелци: 0

Сила срещу сгради: 180

Сила срещу обсадни машини: 0

Здраве: 200

Обхват: 1

Нагоре