Скривалище

Скривалище

Всеки владетел изпитва болка от Атаките и загубата на ресурси. Тези Атаки обикновено идват, когато Армията Ви не е в замъка, за да защити ресурсите ви. Проблема е, че не можете да вземете ресурсите ви, за да ги предпазите. Ето защо скривалището е толкова важно. Скривалищата са скрити стаи под земята. Те са толкова добре скрити, че дори и вие нямаше да можете да ги откриете, ако не знаехте къде са те. Ето защо вашите врагове никога няма да ги намерят. Не можете да скриете всичките си ресурси, но малко е по-добре от нищо.По-добре е да построите по-големи скривалища, като подобрявате нивото им, така че да можете да криете повече ресурс.

Има опция, която ви дава двойно по-големи скривалища за 7 дни.

Въпреки, че Скривалищата предпазват ресурса, някои нации са се научили да крадат от него. Монголци, Латвийци и Франки могат да крадат 25% от ресурсите в Скривалището, но разбира се други 3 нации имат умението да крият 25% повече ресурс в скривалищата (Германци, Британци, Византийци);

Максимално ниво: 20

Нагоре