Латвийци: Карвед

Информация

Всеки Карвед добавя по 0.5% към умението Обсада. Бонусът се добавя в началото на всеки рунд, в зависимост от броя Карведи, които са оцелели след предишния рунд.

Пример:

В началото на рунд 1 вие имате 20 Карведи, които са живи и те ще ви дадат бонус от 20 * 0.5% = 10% към умението Кавалерист.Ако в този рунд от битката 8 от тях загинат, в следващия рунд вие ще поличите само 6% бонус от тях, защото 12 * 0.5% = 6%.

Освен, че дават този бонус, Карведите също така увеличават максималния бонус, който може да бъде получен над лимита на това умение.Лимита става 50% (60%) и може да бъде достигнат или от комбинация от бонуса от Умение и единици или само чрез единици.

Пример:Ако имате умението Кавалерист развито до ниво Напреднал то ще ви носи 25% бонус към Кавалерист. Ако имате също така поне 50 Карведи, които са живи, те ще ви донесат допълнителен бонус от 25%. По този начин бонуса достига максимума си от 50%.При другата ви опция може да не желаете да използвате точки за умението Кавалерист. В този случай можете да достигнете максималния бонус само чрез единици. За тази цел трябва да имате поне 100 живи Карведи, за да достигнете максимума от 50% (100 * 0.5 = 50%).След като направите специалното подобрение на тази единица, лимита на умението Кавалерист ще се повиши до 60%.Този процент може да бъде достигнат, като използвате някоя от горепосочените 2 схеми.

Моля имайте предвид, че независимо от количеството живи Карведи, в началото на всеки рунд, бонуса от умението не може да надвиши споменатия лимит от 50% (55% ако имате развито 3-то подобрение на специалната единица);

Пример:

В началото на рунда имате 200 Карведи, но бонуса от тях няма да бъде 200 * 0.5% = 100%. Бонуса ще бъде равен на лимитна споменат вече 50% (60% ако имате развито специалното подобрение на специалната единица);

Вид единица: Специална единица

Необходими сгради:

  • Орден (1-во ниво)

Характеристики: Достъпна само за Латвийците

Тази единица взима бонус от уменията Защитник и Кавалерист.

Ресурси
Злато: 250Популация: 6
Желязо: 300Скорост: 8
Дърво: 150
Храна: 150

Сила и Живот
Сила срещу пехота: 450
Сила срещу кавалерия: 320
Сила срещустрелци: 450
Сила срещусгради: 10
Сила срещуобсадни машини: 450
Живот: 600
Обхват: 1

Нагоре