Иберийци: Ездач Фалката

Информация

След края на всеки рунд Ездача Фалката е способен да вербува 10 популация от убитите вражески единици. Това е ограничено до 20% от убитата през рунда популацията на противница или 600 (800) популация.

Пример:

Вие се биете с вашия враг и той губи 1000 популация в рунда. В този случай вие можете да вербувате до 200 популация, защото това са 20% от загубената популация.Ако врагът ви загуби 10 000 популация и вие имате достатъчно Ездачи Фалката, ще можете да вербувате 600 (800 ако имате специалното подобрение на единицата). В този случай ще можете да вербувате максимума популация (600 или 800 със специалното подобрение) защото лимита от 20% ще бъде 2000 популация.

Единиците, които ще вербувате се определят на случаен принцип, в зависимост от единиците, които е загубил врага.Армия може да бъде вербувана след всяка рунд, независимо дали сте атакуващ или защитник.Количеството вербувани единици се пресмята след всеки рунд, в зависимост от броя Ездачи Фалката, които са оживели след нея.Максималната популация, която можете да вербувате се увеличава до 800, когато направите специалното подобрение на специалната единица.

Вид единица: Специална единица

Необходими сгради

Орден (1-во ниво)

Характеристики: Достъпна само за Иберийците.

Тази единица взима бонус от уменията Защитник и Войн.

Всеки Ездач Фалката е способен да вербува 20 популация от противника след всеки рунд. Максимума единици, които могат да се вербуват е 20% от умрялата през рунда популацията на противника( или 600-800 Популация) - Благородници или Специални единици не могат да се вербуват.

Ресурси
Злато: 250Популация:10
Желязо: 250Скорост: 15
Дърво: 150
Храна: 100

Сила и Живот
Сила срещу пехота: 100
Сила срещу кавалерия: 100
Сила срещу стрелци: 100
Сила срещу сгради: 10
Сила срещу обсадни машини: 100
Живот: 500
Обхват: 1

Нагоре