Независими мини

Независими мини

Независимите мини и лагерите за наемници на картата са мястото, където се натрупват ресурси, Кредити или армия. Те се появяват на кратата и изчезват от нея след като са изчерпани. След като се появят на картата, мините и лагерите за наемници не са притежание на никого. Те ще станат притежание на играча, който изпълни успешна атака срещу тях. След като играч превземе мина или лагер за наемници на картата, те ще добива ресурси, Кредити или армия за него. След като тези ресурси, Кредити или армия се изчерпат, мината или лагера за наемници ще изчезне от картата. Мините и лагерите за наемници се появяват на картата няколко дни след като е стартирал рунда. След като това се случи, те няма да са притежание на никого и играча ще трябва да ги атакува успешно, с цел да я завладее.

Веднъж след като сте завладяли мината или лагера за наемници, ще трябва да ги защитавате, като трансферирате армия в тях или като изпратите кампания Подкрепа. Имайте предвид, че ще можете да подкрепите само мини или лагери за наемници, които са под ваше владение. Ако враг успее да победи вашата защита и/или подкрепа, той ще стане новия собственик на мината или лагера за наемници.

Всяка мина има определено количество ресурси или Кредити в нея. Когато играч владее мина, тя добива ресурси или Кредити с определен добив на час. Всяка единица ресурс или Кредиити, които са добити се приспада от общото количество ресурси или Кредити, които има тази мина. След като всичките ресурси или Кредити в мината са изчерпани, тя ще изчезне от картата и всичката армия в нея или пътуваща към нея ще се завърне в изходния Замък.


Добитите ресурси или Кредити в мината се появяват на всеки половин час. Когато и да са добити ресурсите или Кредитите чакат в мината и играча може да ги вземе по всяко време и във всеки Замък. Имайте предвид, че мините имат капацитет на складиране, за да задържат добив за 3 часа. Това означава, че ако не вземете добива на ресурси или Кредити за 3 часа, мината ще спре да добива, докато насъбраните ресурси или Кредити бъдат взети от нея.

Имайте предвид, че когато мина смени притежателя си, всички ресурси или Кредити, които са насъбрани и очакващи да бъдат прибрани, ще изчезнат.

Има 5 вида лагери за наемници: За пехота, за кавалерия, за стрелци, за обсадни машини и за Специални единици (без Благородници). Всеки вид, тренира случайни единици от категорията си. Пример: Лагер за Пехота тренира само Мечоносци на момента, а не всички видове пехотинци.


Всеки лагер за наемници има определено количество от армия в него. Когато играча притежава Лагер за наемници, той може да вземе армия от там, като я тренира. За тази армия, играчите трябва да заплатят с ресурси, като цената на единицата е същата, както цената на единицата в замък. Когато цялта армия в лагера за наемници се изчерпа, той изчезва и всички защитаващи го армии в него или пътуващи към него, се завръщат в изходния им замък.

Има ограничение на броя мини или лагери за наемници, които играч може да притежава. Това ограничение зависи от нивото на сградата Замък във всичките замъци на играча.

Ето таблиза, която показва колко мини позволява сградата Замък, според нивото до което е развита:

  • Замък ниво 1-2: 1 независим обект на картата
  • Замък ниво 3-4: 2 независими обекта на картата
  • Замък ниво 5-6: 3 независими обекта на картата
  • Замък ниво 7-8: 4 независими обекта на картата
  • Замък ниво 9-10: 5 независими обекта на картата

Имайте предвид, че ако имате повече от един Замък, броя на обектите, който позволява всеки един от тях се събира, за да образува общия максимум.

ПРИМЕР: Ако имате 3 Замъка, един ниво 2, един ниво 5 и последния ниво 10. Това означава, че според таблицата посочена по-горе ще можете да притежавате общо 1 + 3 + 5 = 9 независими обекта от картата.

Можете да изпратите кампании атака към мините или лагерите за наемници, за да ги завладеете.

Можете да изпратите кампании трансфер и подкрепа, за да ги предпазите.

Независимите мини или лагерите за наемници могат да се шпионират.

Нагоре