Византийци: Свещеник

Информация

Всеки Свещеник добавя по 0.1% към умението Образование. Бонусът се добавя в началото на всяка битка, в зависимост от броя Свещеници, които са започнали битката.

Пример:

В началото на битката вие имате 20 Свещеници и те ще ви дадат бонус от 20 * 0.1% = 2% към умението Образование.Освен, че дават този бонус, Свещениците също така увеличават максималния бонус, който може да бъде получен над лимита на това умение.Лимита става 30% (35%) и може да бъде достигнат или от комбинация от бонуса от Умение и единици или само чрез единици.

Пример:

Ако имате умението Образование развито до ниво Напреднал то ще ви носи 10% бонус към Образование. Ако имате също така поне 200 Свещеници, в начлото на битката те ще ви донесат допълнителен бонус от 20%. По този начин бонуса достига максимума си от 30%.

При другата ви опция може да не желаете да използвате точки за умението Образование. В този случай можете да достигнете максималния бонус само чрез единици. За тази цел трябва да имате поне 300 Свещеника в началото на битката, за да достигнете максимума от 30% (300 * 0.1 = 30%).

След като направите специалното подобрение на тази единица, лимита на умението Образование ще се повиши до 35%.Този процент може да бъде достигнат, като използвате някоя от горепосочените 2 схеми.

Моля имайте предвид, че независимо от количеството живи Свещеници в началото на битката, бонуса от умението не може да надвиши споменатия лимит от 30% (35% ако имате развито специално подобрение на специалната единица);

Пример:

В началото на битката имате 1000 оцелели Свещеници,бонуса от тях няма да бъде 1000 * 0.1% = 100%. Бонуса ще бъде равен на лимитна споменат вече 30% (35% ако имате развито специално подобрение на специалната единица);

Вид единица: Специална единица

Необходими сгради

  • Орден (1-во ниво)

Характеристики: Достъпна само за Византийците.

Тази единица получава бонус от уменията Защитник и Стрелец

Ресурси

Злато: 100

Популация: 4

Желязо: 250

Скорост: 15

Дърво: 300

Храна: 150

Сила и Живот

Сила срещу пехота: 300

Сила срещу кавалерия: 70

Сила срещу стрелци: 70

Сила срещу сгради: 10

Сила срещу обсадни машини: 150

Живот: 240

Обхват: 4

Нагоре