Напускане на клан

Напускане на клан

Всеки член на един клан може да го напусне, когато пожелае. Когато лидера на един Клан желае да го напусне, той трябва да определи друг член на клана за следващ лидер преди да напусне.

Всеки член на Клан с изключение на Клановия Лидер може да бъде изгонен от упълномощените членове на клана. Но ако клановия лидер получи наказание от Администратор на играта за повече от 14 дни или ако е станал неактивен играч за повече от 14 дни (20 дни ако е активирал Ваканционен мод), следващия Лидер на клана ще бъде член на клана с най-много Опит. Играчът с най-много опит от Клана ще бъде следващия Клан Лидер.

Нагоре