Opustenie klanu

Existuje opcia opustiť klan dobrovoľné alebo podľa riešenia vodcu alebo hráčov, ktorí majú práva.

V prípade, že vodca klanu dostal trest od Moderatóra hryna viac ako 14 dní alebo je neaktívny, nového vodcu bude vybraný automaticky podľa Skúsenosti.

.

Späť na vrchol