Pripojenie sa ku klanu

Každý hráč môže byť členom iba jedného klanu súčasne. Na pripojenie sa ku klanu musí hráč poslať žiadosť kliknutím na link „Pripojiť sa na ten klan“, ktorý sa nachádza na stránke klanu. Žiadosť je odoslaná členom klanu, ktorí majú právo prijímať nových členov. Títo členovia uvidia informáciu o mene a skúsenostiach žiadateľa s linokm na jeho herný profil.

Ak je žiadosť prijatá, žiadateľ dostane správu, ktorá potvrdzuje, že sa stal členom klanu.

Ak je žiadosť odmietnutá, žiadateľ dostane správu o odmietnutí jeho žiadosti.

Ak nebude na žiadosť žiadna odpoveď v priebehu 5 dní, bude automaticky vymazaná.

Žiadosť je aktívna 5 dní. Nie je limit na množstvo žiadostí, ktoré môže hráč poslať. Ak hráč požiada súčasne o členstvo vo viacerých klanoch a žiadosť bola prijatá jedným klanom, zvyšné žiadosti sa stanú neplatnými.

Kedykoľvek hráč môže:

• opustiť svoj klan;

• byť vylúčený z klanu;

Späť na vrchol