Prehľad surovín

V Khan Wars sú štyri ekonomické suroviny – zlato, železo, drevo a potraviny. Tieto suroviny sa používajú na platenie za budovy, jednotky a vylepšenia v hre. Po bitke zostane časť surovín ležať na bojisku. Množstvo, ktoré tam zostane ležať, predstavuje 10 – 15% zo surovín, ktoré boli potrebné na trénovanie jednotiek, ktoré zahynuli v bitke. Tieto suroviny môžete získať, ak vyšlete pochod Clean-up. Ekonomické suroviny môžu byť presunuté z jedného hradu do iného transportným pochodom.

Spôsoby ako získať suroviny (zlato, železo, drevo, potraviny):

Bane – Suroviny sa získavajú najmä z baní, od drevorubačov a z fariem, tam ťažko pracujúci získavajú tieto životne dôležité suroviny “po starom” – prácou bez prerušenia.

Transport – občas sa používajú obchodníci na transport surovín z jedného hradu do iného.

NPC obchodník – iným spôsobom na získanie surovín je výmena jednej suroviny za inú v pomere 1 : 1;

Krádež – tieto suroviny môžu byť tiež ukradnuté po víťaznej bitke v nepriateľskom hrade alebo kempe.

Existujú veci, ktoré, ak ich získate, dávajú bonus k rýchlosti získavania surovín;

Jedna z možných denných odmien je získanie surovín, ktoré by boli vyťažené v bani počas niekoľkých minút;

Po odomknutí niektorých úspechov je odmenou za ich získanie určité množstvo surovín;

Ak hlasujete za Khan Wars na určitých stránkach, odmenou je získanie množstva surovín, ktoré by boli vyťažené za istý čas;

Clean-up – suroviny môžu byť získané od mŕtvych vojakov po bitke.

Nákup – suroviny môžu byť získané ich nákupom.

Vykonanie rituálov – zvolením tejto možnosti vykonáte rituál na prosbu bohom, jednou z možných odmien je získanie určitého množstva surovín.

Obchodovanie – hoci sa táto možnosť používa na obchodovanie množstva jednej suroviny za inú, je možné obchodovať s menším množstvom suroviny a dostať väčšie množstvo a tým získať suroviny.

Sú dva špeciálne zdroje v Khan Wars: obyvateľstvo a lojalita.

Obyvateľstvo sa používa na trénovanie jednotiek a zvyšovanie produkcie niektorých budov. Obyvateľstvo sa získava budovaním obydlí. Všetky bane a Kováčska dielňa potrebujú robotníkov, aby v nich pracovali. Viac obyvateľstva umiestneného do týchto budov zvyšuje ich efektivitu. Každá vojenská jednotka vyžaduje istý počet obyvateľstva. Ak hrad nemá voľné obyvateľstvo, jednotky sa nedajú trénovať. Obyvateľstvo môže byť presunuté z jedného hradu do iného presunutím armády použitím pochodu prevod.

Lojalita je dôvera obyvateľstva voči pánovi ich hradu. Lojalita určuje ako ďaleko z hradu môže byť poslaný pochod. Pochod môže ísť jednu hodinu ďaleko (v jednom smere) na každých 1000 bodov lojality. Ak lojalita hradu klesne pod 3000, všetky pochody poslané z hradu sa otočia späť a vrátia sa brániť ho (okrem pochodu typu prevod). Ak lojalita hradu klesne na 0, hrad môže byť dobitý.

Späť na vrchol