Byzantici

Drevo je dôležitým zdrojom pre každého vládcu. Používa sa pre stavbu budov, rozvoj hradu alebo počas výcviku lukostrelcov a obliehacích strojov. Byzantínci získavajú 10% bonus na príjem dreva, čo je predpokladom pre dobrý ekonomický a vojenský rozvoj. Tento bonus im pomáha vycvičiť lukostrelcov o 10% rýchlejšie ako ostatné národy. Lukostrelci sú povinnou súčasťou armády, pretože kryjú pechotu a jazdu na predných líniách.

Byzantínci môžu vo svojich skrýšach ukryť o 25% viac zdrojov ako iné národy, čo je ochraňuje pred útokmi od nepriateľov.

Rýchle vylepšenie jednotky môže byť dôvodom pre vyhráne a prehraté bitky. Byzantínci vylepšujú ich jednotky o 10% rýchlejšie ako iné národy, čo im dáva výhodu v kvalite ich bojovníkov (nemožno aplikovať na vylepšenie Veterána).

Tento národ môže v porovnaní s ostatnými poslať o 20% viac pochodov, čo umožňuje mať väčší príjem zdrojov do hradu. Nezabúdajte, že Byzantínci môžu po bitke uzdraviť viac jednotiek. Byzantínci sú na bojovom poli hrozivo nepriatelia a každý vládca by to mal mať na pamäti.

Národ dáva nasledujúce bonusy:

-10% zvýšená produkcia dreva;

-10% rýchlejší výcvik lukostrelcov;

-25% zvýšená kapacita prístrešia;

-10% rýchlejšie vylepšenie všetkých jednotiek (vrátane vylepšenia Veterána, ak je platené v zdrojoch)

-20% viac pochodov ako hostinec dovoľuje;

Špeciálna jednotka: Mních

Byzantská špeciálna jednotka - Mních - je veľmi dôležitá, pretože každý preživší Mních na konci bitky zvyšuje množstvo skúseností získaných v bitke.

Upozorňujeme, že bonus na Vzdelávanie od mníchov môžu zvýšiť skúsenosť získanú iba z bitiek.

Späť na vrchol