Hlavné mesto

Váš prvý hrad je vaše hlavné mesto.Nemôže byť od protivníkov prebraný, pokiaľ však budete v hre stále aktívny.Hlavné mesto je na mape označené korunou.

Späť na vrchol