Obliehacie stroje a šanca zničiť budovu

Niektoré z obliehacích strojov sú len jednotky, ktoré majú silu ničiť budovy v hrade obrancu. Šanca poškodiť budovu je určená na začiatku boja, ak sú Trebušety, Katapulty, alebo Obliehacie veže v armáde útočníka a závisí od ich počtu.

Každý katapult má 0,03% šancu zničiť jednu úroveň jednej budovy, každý trebušet 0,05% šancu a každá obliehacia veža 0,04% šancu.

Čo znamenajú tieto percentá a ako to funguje?

Posielate útok, ktorý obsahuje 200 katapultov a 300 trebušetov. Každá jednotka dáva svoj bonus:200 Katapultov *0.03=6%300 Trebušetov *0.05=15%Šanca na znišenie budovy je 21%

Čo sa stane, ak pošlete viac jednotiek:1500 Katapultov*0.03=45%500 Trebušetov *0.05=25% Šanca na zničenie budovy bude 70%, ale pretože maximálna šanca je 50%, tu bude tiež 50%.

Keď vyšlete útok, ktorý obsahuje obliehacie stroje, ktoré majú šancu zničiť budovu, môžete zacieliť útok na jednotlivú skupinu budov. Kategórie budov, na ktoré môžete zacieliť obliehacie stroje sú:Ekonomické,Vojenské a Produkcia

Kategórie obsahujú :

Produkcia – Ak svoje obliehacie stroje zacielite na produkciu protihráča, ak sa im podarí, budú ničiť jednu z nasledovných budov: Sklady, Zlatá baňa, Železná baňa, Drevorubači alebo Farmy.

Vojenské – Ak svoje obliehacie stroje zacielite na vojenské budovy protihráča, ak sa im podarí, budú ničiť jednu z nasledovných budov: Kasárne, Stajne, Hradby, Veža alebo Nemocnica.

Ekonomické - Ak svoje obliehacie stroje zacielite na ekonomické budovy protihráča, ak sa im podarí, budú ničiť jednu z nasledovných budov: Dielňa, Kováčska dielňa, Obydlia, Tržnica(trhovisko) alebo Prístrešie.

Späť na vrchol