Увеличи капацитета на Скривалище

Увеличи капацитета на Скривалище

Опцията Увеличи капацитета на Скривалище може да увеличи количеството ресурси, които вашето Сривалище може да побере с 100% за 7 дни. Можете да видите какъв е бил капацитета на вашето скривалище преди и какъв ще бъде след като ги разширите.Тази опция струва 100 жълтици и увеличава капацитета на Скривалището във всички замъци, които са ваше притежание.

ВАЖНО:

Моля имайте предвид, че ако използвате опцията Увеличи капацитета на Скривалище още веднъж преди да е изтекъл 7 дневния период след първата ѝ употребата Вие няма да разширите Скривалището с още 100%, а ще продължите само периода, в който Скривалището ще е разширено.

Нагоре