Класически

Класическата версия на играта е тази, която сте играли до момента - Хановете 5.0. Тя ще има няколко допълнителни функции в себе си:

 • Рицарите могат да се изпратят в Лагер;
 • Чат в играта;
 • Няма Призрачни Замъци;
 • Няма независими обекти по картата;
 • Максималното ниво в играта е 36;
 • Няма подобрения на Благородниците;
 • Само 3 подобрения на специалните единици;
 • Има работници в мините и Ковачницата.
 • Механиките на Лазарета и Оборките от версия 5.0
 • Механиките за кражба на ресурс от версия 5.0
 • Покупка на ресурси, вместо Увеличаване на добива;

Нагоре