Лоялност

Лоялност

Лоялността представлява доверието на хората към техния владетел. Хан, чийто поданици не са лоялни, рискува да загуби Замъка си. Лоялността на Замъка се показва в падащото меню, където са изписани името и координатите на активния Замък.Лоялността се използва за:

  • Превземане на Замъци – един Замък може да бъде Превзет само, ако неговата Лоялност падне до 0. Когато хората не са лоялни, те не са заинтересовани дали ще бъдете свален от престола и друг ще дойде на вашето място.

  • Определяне на дистанцията на поход – Лоялността определя до колко надалеч можете да изпратите Поход от Замъка. Максималната дистанция е пресметната в часове. За всеки 1000 точки лоялност един Поход може да измине 1 час(пример: Лоялността ви е 5000 следователно похода може да отиде на 5 часа в едната посока). Армия, която не е лоялна няма да отиде много надалеч от нейния замък, защото кралството е нестабилно.

  • Завръщане на Походи – Ако Лоялността на Замък падне под 3000 всички Походи(освен Трансфера) изпратени от замъка ще се завърнат. Когато управлението на замъка е несигурно и нестабилно, армиите ще се завърнат за да защитават замъка, ако нещо се случи.

Лоялността може да бъде променена от:

Благородници – когато Замъка е атакуван и Атакуващия има Благородници, които са живи след битката всеки един от тях ще свали Лоялността на Замъка на Защитника. Всеки оживял Благородник намалява Лоялността на Замъка с между 300 и 600 точки и максимума от една атака е 2000 точки (тези цифри може да бъдат увеличени чрез Мотивация). Сградата Орден може да намали ефективността на Благородниците с до 80%.

Времето - Лоялността зависи от времето и се възстановява от само-себе си през определено време. Процентът на възстановяване зависи от нивото на сградата Орден. След като мине време хората забравят защо са ви били ядосани.

Рицарите - Има предмети, които се поставят на Рицаря ви и дават бонус точките Лоялност, които регенерира Замъка ви през един час.

Участие в битка с Благородници като защитник – Когато Защитника участва в битка, в която врага има Благородници, всеки убит благородник възстановява 300 - 600 точки Лоялност. Когато покажете останките на вражеските благородници на площада доверието на населението ще започне да се покачва и това ще окаже положителен ефект върху Лоялността.

Лоялността е толкова важна защото когато тя има ниско ниво, риска вашия замък да бъде изгубен се увеличава и армията ви няма да иска да пътува на далечни дистанции.

Ако Благородниците на Атакуващия не успеят да понижат нивото на Лоялността на Замък има надпис, който пояснява, че това е така или защото Благородниците са умрели по време на битката, или защото това е столицата на Защитника, или защото Ордена на атакуващия не е на достатъчно високо ниво.

Играчи, чиито Замъци имат по-малко от 10 000 лоялност не се трият при неактивност. Това се прави с цел играч, който се опитва да Превземе подобен замък да има шанса да го стори.

Ето таблица, която показва количеството Лоялност, която се възстановява на час, в зависимост от нивото на Ордена:

Ниво на Орден Възстановена лоялност
0 125
1 250
2 375
3 500
4 625

Нагоре