Lojalność

Lojalność jest odpowiednikiem zaufania, jakie mają ludzie dla swojego władcy. Khan, którego poddani nie są lojalni, ryzykuje utratę Zamku. Lojalność Zamku jest wyświetlana w rozwijanym na dole menu, gdzie również wyświetla się bieżąca nazwa aktywnego Zamku i jego współrzędne.

Lojalność jest wykorzystywana do:

  • Zdobywania Zamków – Zamek może zostać zdobyty tylko wówczas, gdy jego Lojalność spadła do 0. Gdy ludzie nie są lojalni, nie martwią się czy ich władca zostanie zdetronizowany i czy ktoś inny dojdzie do władzy w ich Zamku.
  • Określenia Odległości Wyprawy – Lojalność określa, jak długo pójdzie Wyprawa z Zamku. Maksymalny odległość jest obliczana w czasie podróży. Za każde 1000 punktów Lojalności Wyprawa może iść 1 godzinę (np. jeżeli Lojalność wynosi 5000, Wyprawa może iść 5 godzin w jednym kierunku). Armia, która nie jest lojalna wobec władcy, nie odejdzie daleko od Zamku, ponieważ nie jest on stabilny.
  • Zawrócenie Wypraw – Jeżeli Lojalność Zamku spadnie do 3000 wszystkie Wyprawy (poza Wyprawą Transfer) wysłane z Zamku, zawracają. Jeżeli władza na Zamku jest niestabilna, armie zawracają, by mogły chronić go na wypadek, gdyby coś mu zagrażało.

Lojalność może ulec zmianie przez:

Szlachcica – gdy Zamek został zaatakowany i Atakujący ma Szlachcica, który przeżył Bitwę, każdy Szlachcic obniża Lojalność Zamku Obrońcy. Każdy Szlachcic, który przeżył obniża Lojalność Zamku od 300 do 600 punktów i nie więcej niż 2000 punktów podczas Bitwy (numery te można zwiększyć za pomocą Motywacji). Zakon może osłabić działanie Szlachty nawet o 75%. Czas - Lojalność jest zależna od czasu i przywraca się w czasie. Ilość odzyskanej Lojalności zależy od poziomu Zakonu. Po jakimś czasie ludzie zapomną, dlaczego byli na ciebie źli. Rycerze - są przedmioty, które gdy stanowią wyposażenie Rycerza, dają bonus do regeneracji lojalności na godzinę. Wygranie Bitwy ze Szlachcicem jako Obrońcą – gdy Obrońca wygrał Bitwę, w której wróg w swych oddziałach miał Szlachcica, każdy Szlachcic zabity przez Obrońcę przywraca od 300-600 punktów Lojalności. Pokazanie poćwiartowanych zwłok Szlachcica należącego do oddziałów wroga, ma niesamowity wpływ na Lojalność populacji.

Lojalność jest tak ważna, ponieważ gdy jest niska zwiększa się ryzyko utraty Zamku i Armie nie będą chciały iść na dłuższe Wyprawy.

Jeżeli atakujący Szlachcic nie jest w stanie obniżyć lojalności Zamku, pojawia się etykietka pokazująca, że stało się tak dlatego, ponieważ Szlachta zginęła w bitwie, zaatakowano stolicę lub Zakon atakującego nie osiągnął wystarczająco wysokiego poziomu.

Gracze, których Zamki mają mniej niż 10 000 Lojalności, nie są usuwane za bierność. Dzieje się tak gdy gracz próbuje Zdobyć Zamek, który ma szansę na wygraną.

Poniżej tabela pokazująca przyrost lojalności na godzinę, w zależności od poziomu Zakonu:

Poziom ZakonuPrzywracanie lojalności
0 125
1 250
2 375
3 500
4 625

Wróć na górę