Sadakat

SadakatSadakat, halkın hükümdarlarına olan güvenini temsil eder. Halkı kendisine sadık olmayan hanlar, kalelerini kaybetme riskini taşırlar. Kalenin sadakati, kalenin şimdiki adı ve kordinatlarının olduğu yerde alt menü şeklinde gösterilir.

Sadakat bunlar için kullanılır:

  • Kaleyi fethetmek - Kale sadece sadakati 0'a düşerse fethedilebilir. Halk sadık olmadığında, siz tahttan indirilip başka bir hükümdar iktidara gelirse halkınız bunu umursamaz.
  • Sefer Uzaklığını Belirleme - Sadakat seferin kaleden ne kadar uzaklığa gidebileceğini belirler. En yüksek uzaklık seyahat süresinde hesaplanır. Her 1000 sadakat puanınız için, sefer bir saat yolculuk edebilir (Ör: Eğer sadakat 5000 ise, sefer bir yöne 5 saat gidebilir). Sadık olmayan bir ordu kaleden çok uzağa gidemez, çünkü kale istikrarsızdır.
  • Seferden dönüş - Eğer kalenin sadakati 3000 altına düşerse, kaleden yollanan bütün seferler (transfer hariç) geri döner. Kalenin durumu istikrarsız olduğunda ordular geri döner, böylece bir şey olursa kaleyi korurlar.

Sadakat bu etkenler ile değiştirilebilir:

  • Soylu–Kaleye saldırıldığında ve saldıran savaştan sonra hayatta kalan bir soyluya sahip olduğunda, her soylu savunan kalenin sadakatini düşürür. Hayatta kalan her soylu, kalenin sadakatini 300 ila 600 puan a kadar düşürebilir ve savaş başına 2000 puandan fazla düşüremez (bu sayılar motivasyon kullanılarak arttırılabilir). Akademi, soylunun etkisini %80 e kadar düşürebilir.
  • Zaman -Sadakat zamana bağlıdır ve zamanla kendini yeniler. Yenilemenin oranı, akademinin seviyesine bağlıdır. Bir süre sonra insanlar neden sana öfke duyduklarını unuturlar.
  • Şövalyeler -Şövaleyinin sadakat yenilenmesine, her saat başı bonus veren eşyalar vardır.
  • Soylusu olan düşmana karşı, savunan olarak savaşmak–Savunan, düşmanın soyluya sahip olduğu bir savaşta yer alırsa, savunan tarafından öldürülen her soylu 300-600 puan sadakati yeniler. Düşman soylunun parçalarından kalanları meydanda göstermenin, halkın sadakatine çarpıcı bir etkisi vardır.

Sadakat çok önemlidir, çünkü sadakati azken kalenin kaybedilme riski artar ve ordular uzun seferlere çıkmak istemez.

Eğer saldıranın soylusu kalenin sadakatini düşüremezse, bu şunu gösterir ki ya soylu savaşta ölmüştür, ya saldırılan kale savunanın başkentidir ya da saldıranın akedemisi yeterince yüksek seviyede değildir.

Kaleleri 10 000 sadakatin altında olan oyuncular eylemsizlikten (etkin olmadıklarında) silinmezler. Bu uygulama, böyle kaleler fethetmeye çalışan oyuncuların başarı şansına sahip olmaları için yapılmıştır.

Akademi seviyesine bağlı olarak sattlik sadakat yenilenmesi:

Akademi seviyesi Sadakat yenilemesi
0 125
1 250
2 375
3 500
4 625

Başa geri dön