Akademi

Akademi

Her milletin kendi kültürü ve gelenekleri benzersizdir. Akademi bunun göstergesidir.

Bu bina, özellikle her millet için farklıdır. Burada Soylu eğitilmektedir - saldırının başarılı olması durumunda, bunlarla yenilmiş oyuncunun sadakatını düşürebilirsiniz. Sadakat 0 altına düşürülmesi durumunda, kale başkent olmadığı sürece saldırgan tarafın olur.

Akademi sadece Soylu eğitmek için değildir, her ırkın özel ünitesinin eğitimi için gereklidir. Bu da Akademiyi çok önemli bir bina yapar.

Soylular 10 atak ve 10 savunma yükseltme seviyesine sahiptir. Her atak yükseltmesi saldırı istatistiklerine %10 bonus, her savunma yükseltmesi ise Hayat a %10 bonus verir. Her iki yükseltme de 10. seviyeye ulaştığında bir Veteran yükseltme yapabilirsiniz. Veteran yükseltme ile son kez birimin saldırı veya savunma istatistiklerini etkileyeceğinizi unutmayın.

Ulus-özel birimlerini yükseltmeniz için Akademi seviyesi 3 olmak zorundadır.

  1. Ulus özel birimlerinin, 10 atak ve 10 savunma yükseltmesi vardır. Her savunma %5 Hayat bonusu sağlar.

  2. Ulus özel birimlerinin, 10 atak ve 10 savunma yükseltmesi vardır. Her savunma %5 Saldırı istatistiği bonusu sağlar.

Atak ve Savunma yükseltmeleri 10. seviyeye ulaştığında özel bir yükseltme ortaya çıkar. Aşağıdaki tabloya göre Ulus-özel birimlerinin bonusları artar.

Aşağıdaki tabloda her Ulus-Özel biriminin özel yükseltme bonuslarını görebilirsiniz:

Ulus-Özel Birimleri

Yükseltme Bonusları

Samuray

Maksimum 800 üniteyi kendi himayesine alabilir

Yeniçeri

Şans yeteneğini maksimum %22 arttırır

Davulcu

Liderlik yeteneğini maksimum %45 arttırır

Baltalı Savaşçı

Savaşçı yeteneğini maksimum %60 arttırır

Tevtonya Şovalyesi

Savaşçı yeteneğini maksimum %60 arttırır

Huskarl

Savunma yeteneğini maksimum %45 arttırır

Cengiz Han Koruması

Kaşiflik yeteneğini maksimum %190 arttırır

Yıkım Kulesi

Kuşatma yeteneğine %45 bonus verir

Komutan

Süvari yeteneğini maksimum %60 arttırır

Rahip

Bilgin yeteneğini maksimum %35 arttırır

Tangra Rahibi

İyileştirici yeteneğini maksimum %22 attırır

Kamangir

Okçu yeteneğini maksimum %80 arttırır

Akademi seviyesine göre bir oyuncunun sahip olabileceği kale miktarı aşağıda verilmiştir.

Akademi seviyesi Maksimum Kale
0 1
1 2
2 4
3 8
4 11

Akademi seviyesine göre sadakat artışı:

Akademi seviyesi Sakadat yükseltmesi
0 125
1 250
2 375
3 500
4 625

Akademi seviyesine göre soylu verimi ile düşmanın sadakatını azaltma aşağıdaki tablodaki gibidir.

Akademi seviyesi EfficiencySoylu başına sadakat azaltma
0 100% 300 - 600
1 80% 240 - 480
2 60% 180 - 360
3 40% 120 - 320
4 20% 60 - 120

Maksimum seviye: 4

Gereken Binalar:

  • Askeriye (20. seviye)

  • Demirci (17. seviye)

  • Evler (25. seviye)

  • Ahır (15. seviye)

Here are the pictures of the Order of each Nation:

Bulgarlar

Bizanslılar

Franklar

Almanlar

Gotlar

Litvanyalılar

Türkler

Britanyalılar

Japonlar

Moğollar

Ruslar

Persler

Başa geri dön