Kamp

Kamp, ordularınız için geçici bir konaklama yeridir. Kale yada herhangi bir nesne olmayan haritanın her bölgesine kamp kurulabilirsiniz. Kampta bina kurulamaz.

Kamp, kamp seferi gönderilerek oluşturulur. Bütün kamp seferlerinde, kampı kuracak ve kampta çalışacak olan en az 100 kılıçlı ve 50 mızraklı piyade gerekir. Bu ordu kamp kurulduğunda oyuncular tarafından görülemez ve kamp geri çağırıldığında ortaya çıkar. Bu yüzden bu ordu kamptan sefere gönderilemez ve sefere gönderilemediği için de bu ordu yok edilemez (kılıçlı piyade ve mızraklı piyade).

Kamp kurulduğunda, kamptaki ordunuzu aktarma (transfer) seferi kulllanarak aktarabilirsiniz.Kampınızdan sefer başlatabilirsiniz ve düşmanınız da sizin kampınıza sefer gönderebilir.

Kamptan gönderilebilen seferler şunlardır:

 • Atak;
 • Casusluk;
 • Çoklu-Hedef;

Kamptan sefer gönderildiğinde tek yöne 5 saat kadar gidebilir. Kampınız diğer oyuncular tarafından saldıraya uğrayabilir, fakat etkin bir oyuncunun kalesine soyluyla hücum(atak) seferi gönderemezsiniz.

Gıda Gereksinimleri:

Kamp, kalan her nüfus başına ve saat başına 1 gıda gerektirir (kaynak kampta olmalıdır). Gıda her saatin 8.,18.,28.,38.,48.,58. dakikalarında 10 dk da bir alınır. Eğer yeterince gıda yoksa, saatte askerlerinizin %20 si olmak üzere 10 dk da bir askerleriniz rastgele ölecektir. Gıda sadece kampı kurarken elde edebilirsiniz. Buda şu anlama gelir ki kampa fazladan kaynak için oyuncular aktarma (transfer) seferi gönderemezler.

Not:Bazı oyun dünyalarında kamp, oyuncu banlı olduğu halde gıda tüketir, bazılarında ise gıda tüketmez.Banla sonuçlanan bir seyahatte, kamp gıda gerektirir.

Süreç, Geri Dönüş Ve Aşırı Nüfus:

Kamplar, kendilerine karşı bir atak olduğunda bile, herhangi bir zamanda ana kalelerine geri getirilebilmelerine rağmen, en fazla 120 saat kullanılabilirler. Yani 120 saatten sonra ordu kendiliğinden ana kalesine döner. Farklı kalelerden birlikler(üniteler) olduğunda ve kamp kaldırıldığında, kalan kaynaklar üniteler arasında rastgele dağıtılır. Eğer kampta ordunun taşıyabileceğinden fazla kaynak varsa, taşınamayan kaynaklar temizleme için haritada bırakılırlar. Kampın nüfusu, ordunun ana kalesinde (ordunun gönderildiği kalede) çalışan nüfus olarak sayılır. Eğer kalede aşırı nüfus var ise, ordu ölmeye başlar. Nüfus normal seviyesine ulaşana kadar aşırı nüfusun %5'i rastgele ölür.

Sınırlamalar:

 • Sefer, kamptan 5 saate uzaklığa kadar gidebilir.
 • Her oyuncu 2 kamp kurabilir (Kamp yeteneğine bağlı olarak 8'e kadar kamp kurulabilir).
 • Kampa aktarma seferi ile fazladan kaynak gönderilemez (Kamptaki bütün kaynaklar, kampı kurmak için sefer gönderildiğinde yollanır).
 • Kamp seferleri sadakati 3001'den az olan kalelerden yollanamaz.
 • Eğer ana kalenin sadakati etkin kamp varken 3001'in altına düşerse kendiliğinden geri çağırılır.
 • Kampın nüfusu ordunun ana kaledeki nüfusu olarak sayılır.
 • Kampta ve kampın gönderildiği kalede aşırı nüfus sorunu yaşıyorsanız, kampta da aşırı nüfus penceresi alırsınız.
 • Oyuncular kampları yada destek seferleri olduğunda tatil moduna giremezler.
 • Kamptan soylularla gönderilen atak seferleri, sadece etkin olmayan kalelere gönderilebilir.

Başa geri dön