Jednostki bojowe

Jednostki bojowe są prawdopodobnie najważniejszą rzeczą w grze, ponieważ bez nich nie można ani atakować swoich wrogów, ani bronić swojego Zamku.

Istnieje kilka rodzajów Jednostek bojowych, szkolonych w różnych pomieszczeniach twojego Zamku:

  • Piechota – szkolona w Barakach;
  • Łucznicy – szkoleni w Barakach;
  • Kawaleria - szkolona w Stajniach;
  • Maszyny Bojowe – konstruowane w Warsztacie;
  • Jednostki specjalne – szkolone w Zakonie;

Jednak Budynki same w sobie nie są wystarczające do szkolenia Jednostek. Wymagane są jeszcze dwie rzeczy:

  • Surowce - każda Jednostka opłacana jest Surowcami;
  • Darmowa Ludność;

Jednostki mogą stać się mocniejsze poprzez zastosowanie Awansowania. Odbywa się to u Kowala. Każda Jednostka może być rozbudowana do ataku lub obrony, a specjalne Jednostki mogą być awansowane za swe bonusy.

Jednostki są istotą twojej Armii. Brak Jednostek oznacza brak Armii i brak Sławy.

Wróć na górę