Бойни единици

Бойни единици Бойните единици са може би най-важното нещо в играта, защото без тях няма да можете, нито да атакувате, нито да защитите замъка си.

Има няколко вида единици, които тренирате в различни Сгради във вашия Замък:

  • Стрелкови единици – тренират се в Казарма;
  • Кавалерия - тренира се в Конюшня;
  • Обсадни машини – конструират се в Работилница;
  • Специални единици – тренират се в Орден;

Но само Сгради няма да са ви достатъчни, за да тренирате единици. Необходими са още две неща:

  • Ресурси - всяка единица струва определено количество ресурс;
  • Свободна популация;

Единиците може да станат по-силни, когато им направите подобрения. Подобренията се правят в Ковачницата. Всяка единица може да се подобри нейната Атака или Защита. Специалните единици също могат да се подобряват техните бонуси.

Единиците са в основата на вашата Армия. Ако няма единици, няма Армия, а ако няма Армия няма и слава.

Нагоре