Програма за Лоялни Клиенти

Обща информация

Нашият екип оценява времето и средствата, които отделяте за играта, и затова създадохме програмата "лоялни клиенти". Идеята е да дадем на нашите редовни клиенти различни бонуси и да покажем нашата благодарност към тях. Бонусите са два - VIP абонамент и звезди, които биха могли да бъдат използвани за закупуване ма жълтици и други (виж информацията по-долу).

Определяне на нивото

Играчът покачва ниво в програмата за лоялни клиенти на базата на броя жълтици, които е закупил.

Всяко следващо достигнато ниво награждава играчът с бонус, който се добавя веднага след достигнатото ниво, като колкото по-високо е нивото, толкова по-голяма става и наградата.

На първо число от всеки месец играчът отново става ниво 0.

Пример: Играч е ниво 0 в програмата за лоялни клиенти, при което закупува 1000 жълтици, които му стигат за ниво 2 и моментално получава наградите за ниво 1 и ниво 2. Наградата за ниво 1 е 1 ден ВИП абонамент и 1 звезда, а за ниво 2 е 2 дни ВИП абонамент и 10 звезди, което автоматично означава, че към акаунта му ще се добавят 3 дни ВИП абонамент и 11 звезди. На първо число от следващия месец играчът ще бъде отново ниво 0.

Нива и бонуси

 • Ниво 0

Всеки играч започва от това ниво, веднага след регистрация и се връща на това ниво на първо число от всеки следващ месец.

 • Ниво 1- Достигнато след закупуването на поне 1 жълтица през месеца

Това ниво дава следните бонуси: - 1 ден ВИП абонамент; - 1 звезда

 • Ниво 2- достигнато след покупката на поне 501 жълтици през месеца

Това ниво дава следните бонуси: - 2 дни ВИП абонамент; - 10 звезди

 • Ниво 3 - достигнато след покупката на поне 1001 жълтици през месеца

Това ниво дава следните бонуси: - 3 дни ВИП абонамент; - 15 звезди

 • Ниво 4 - достигнато след покупката на поне 2001 жълтици през месеца

Това ниво дава следните бонуси: - 4 дни ВИП абонамент; - 20 звезди

 • Ниво 5 - достигнато след покупката на поне 3001 жълтици през месеца

Това ниво дава следните бонуси: - 5 дни ВИП абонамент; - 30 звезди

 • Ниво 6 - достигнато след покупката на поне 4501 жълтици през месеца

Това ниво дава следните бонуси: - 6 дни ВИП абонамент; - 40 звезди

 • Ниво 7 - достигнато след покупката на поне 6001 жълтици през месеца

Това ниво дава следните бонуси: - 7 дни ВИП абонамент; - 50 звезди

 • Ниво 8 - достигнато след покупката на поне 8001 жълтици през месеца

Това ниво дава следните бонуси: - 8 дни ВИП абонамент; - 60 звезди

 • Ниво 9 - достигнато след покупката на поне 10001 жълтици през месеца

Това ниво дава следните бонуси: - 9 дни ВИП абонамент; - 70 звезди

 • Ниво 10 - достигнато след покупката на поне 12501 жълтици през месеца

Това ниво дава следните бонуси: - 10 дни ВИП абонамент; - 80 звезди

 • Всяко следващо ниво след 10-то изисква покупката на още 2500 жълтици през месеца

Всяко следващо ниво дава следните бонуси: - 10 дни ВИП абонамент; - 80 звезди

За какво се използват звездите?

Засега звездите могат да се използват за следните бонуси:

 • Размяна за жълтици - всяка звезда може да бъде разменена за жълтици. Тарифата е 1 звезда = 5 жълтици.
 • Наемане на единици от Замъка - всеки играч, загубил единици в битка като Защитник в последните 48 часа, може да наеме част от загубените единици. Размера на тази част зависи от нивото на Замъка и нивото на играча. Цената на опцията варира спрямо нивото на играча.

Нагоре