Популация

Популация

Популацията е жизнено важна за силното кралство. Просто казано, това е количеството хора, които живеят във вашия Замък. Хората са нужни за да стават войници.

Има два вида Популация:

  • Популация в Армия – това са хората, които са в Армията.

  • Свободна популация – това е Популацията останала, когато извадите Армията (заета) от общата Популация. Тези хора очакват да им назначите задачи, за да предоставят своя дял за общото благо на кралството.

Популацията се използва за:

  • За да тренирате Единици – всяка единица изисква определено количество от свободна Популация, за да бъде тренирана. Мечът и бронята са безполезни без войника. В крайна сметка трябва да намерим някой, който да бъде трениран и да бъде изпратен в битка.

Начини да придобиете Популация:

  • Жилища – популацията се придобива, като развивате Жилищата. По-високо ниво на Жилищата дава повече място и следователно повече популация може да живее в Замъка ви.

Максималната Популация зависи от нивото на Жилищата. Замъка не може да има повече от 50 894 популация.

Нагоре