Обмен на ресурси

Обмен на ресурси

Чрез тази опция можете да обменяте ресурси, които всеки играч можа да използва в замъка си. Това може да бъде направено в сградата "Пазар" и позволява на играчите да обменят един вид ресурс с друг с обменен курс 1:1. Това значи, че играча няма да има загуби от този обмен на ресурси. За да използва тази опция играча трябва да заплати цената, която е между 10 и 40 Жълтици, в зависимост от количеството ресурси, което ще обмени.Тази опция може да се използва по всяко време и във всеки замък, който има построена сграда "Пазар".

Пример:

1000 Злато може да бъде трансформирано в 500 Желязо и 500 Дърво за 10 Жълтици.

Нагоре