Изоставяне на замък

Освобождаване

Понякога даден замък може да се превърне в проблем за един владетел, а не в източник на сила. Затова всеки играч има възможността да Изостави Замъка. Замък не може да бъде освободен ако той е единственият замък на играча.

За да освободите замък трябва да отговаря да изпълните следните изисквания:

  • Замъкът не трябва да е столицата на играча;

  • Замъкът трябва да има 10000 Лоялност;

Замък не може да бъде освободен ако:

  • има активни походи към този замък от тип: подкрепа, транспортиране на оферта от пазара, прехвърляне;

  • има активни походи към цел, изпратени от замъка (ако вече са стигнали своята цел и вече се връщат, замъка може да бъде изоставен).

  • има активни лагери или подкрепления изпратени от този замък.Когато един замък е освободен,всички сгради, чието ниво е над пето(5), ще бъдат принизени до пето ниво. Народа на изоставения замък ще е толкова недоволен, че ще започне да унищожава собствените си сгради.

Обърнете внимание, че освободените замъци са видими на картата и са на разположение за превземане.

За да освободите замък отидете на Опции/Игрови/Освобождаване;

Нагоре