Мечоносец

Информация

Създадени от най-добрите ковачи в Средната земя, мечовете са гръбнака на всяка армия. Малко по-скъпа единица, силна срещу Пехота и Кавалерия.

Приблизително еднаква сила срещу двата типа единица. Има нормална товаримост.

Вид единица: Пехота

Необходими сгради

  • Казарма (3-то ниво)
  • Ковачница (3-то ниво)

Характеристики: Достъпна за всички нации

Ресурси

Злато: 30

Популация: 1

Желязо: 65

Скорост: 15

Дърво: 30

Храна: 15

Сила и Здраве

Сила срещу пехота : 35

Сила срещу кавалерия: 35

Сила срещу стрелци: 35

Сила срещу сгради: 10

Сила срещу обсадни машини: 35

Здраве: 80

Обхват: 1

Нагоре