Преглед на битките

Преглед на Битките

Битките са основата на играта. Всички играчи строят своите мини и ферми, за да построят Казарма и Конюшна, където да тренират бойни единици, с които да атакуват своите врагове. Всичко се свежда до битки.

Битката винаги се състои от 2 страни - Атакуващ и Защитник. Атакуващият се бие срещу Защитника сам и ако го победи, влиза в схватка и с евентуалните подкрепящи войски. Ако победи и тях, то тогава краде ресурси от замъка на Защитника.За да се получи битка, атакуващия трябва да има поне една бойна единица, която да изпрати на поход атака към замъка на защитника. За сметка на това не е задължително защитникът да има нито една единица, за да се проведе битката. Атакуващият може да извади късмет и да атакува неохраняван замък.

Разлика в нивата

Разбира се, когато става дума за битки, има някои ограничения. Те засягат разликата в нивата,предеарително зададените нива, които са необходими за да се изпрати похода. Когато атакуващият е с по-високо ниво (но разликата е в ограничението), защитникът получава бонус 5% към умението Защитник за всяко ниво разлика.

Битка

Всяка битка се състои от 1 до 12 рунда. Във всеки рунд, всяка една от групите на бойното поле прави своя удар срещу врага. В началото на всеки рунд единиците на атакуващия и защитника се разделят на групи според типа си (пехота, стрелци, кавалерия). Рунда свършва, когато всяка една група от единиците на атакуващия и защитника направят своя удар.

Битката приключва, когато едната страна убие всички единици на другата, или когато се достигне максималния брой рундове.

След всяка битка се получава Доклад, който констатира изхода от битката.

Възможните резултати:

 • Атакуващия е победител - Когато победи, атакуващия краде от ресурсите, които са налични в замъка (или лагера) на защитника.
 • Защитника е победител - не се крадат ресурси, когато атакуващия е победен.
 • Равенство – не се крадат ресурси, когато няма победител.

Забележка: ако защитника победи атакуващия в първия рунд, атакуващия не получава доклад от битката, а само съобщение, което казва че битката е протекла светкавично и няма оцелели, които да разкажат какво се е случило. Защитника получава доклад.

Процес на Битка

Когато армията на атакуващия достигне координатите на защитника, където има армия се започва битка, минавайки през следните стъпки:

 • Информацията за двамата играчи се зарежда (вид и брой единици, подобрения и формация);
 • Бонуси от умения, Рицари и Специални единици се прилагат;
 • Шанса на Атакуващия да разруши ниво на сграда се пресмята;
 • Започва първи рунд:
 • Бонусите от специалните единици, Рицари и Умения се прилагат;
 • Всички единици се разделят на групи и удрят;
 • Всяка група удря спрямо реда на атака;
 • Прилага се Бонуса от умението Късмет;
 • Бонусът от специалната единица Жрец на Тангре се добавя към бонуса на умението Лечител; Бонусите се прилагат;
 • Край на Рунда
 • Когато рунд приключи започва нов такъв, (освен ако едната от страните не е победена или е достигнат максимума от рундове);
 • Калкулации за убитите и оцелелите на двете страни се извършват;
 • Ако има подкрепа и защитника е победен, битката започва отначало, но с Подкрепата на мястото на Защитника;
 • Ако атакуващият е победител и са налични ресурси, част от тях бива открадната.

Ред на Атака

Единиците в битка удрят едновременно - не съвсем едновременно, но заедно по групи. Системата е лесна. Единиците удрят в следния ред по групи:

 • Обсадни машини
 • Стрелци и стена
 • Кавалерия
 • Пехота и специални единици
 • Рицари

С други думи, ако имате обсадни машини, те ще ударят стената преди тя да е ударила ваши единици.

Въпреки това има уловка - ако поставите някои от вашите единици на по-заден ред, за да са извън обхвата на врага ви и загубите всичките си единици от най-предния ред, единиците ви се изтеглят един ред напред и може да попаднат в обхвата на врага.

Нагоре