Ιβηρες:Falcata Rider

Πληροφορίες

Μετά απο κάθε γύρο μάχης, ο κάθε Falcata Rider μπορεί να κατακτήσει 10 πληθυσμό, απ τους νεκρούς στρατιώτες του εχθρού. Το όριο είναι 20% του νεκρού πληθυσμού ή 600 (800) πληθυσμός.

Παράδειγμα:

Νικήσατε τον αντίπαλο και έχασε μόνο 1000 πληθυσμό. Μπορείτε να καταλάβετε έως και 200 πληθυσμό, καθώς ειναι το 20% του συνολικού νεκρού πληθυσμού. Αν ο εχθρός είχε χάσει 10.000, και είχατε αρκετούς Falcata Rider, θα μπορούσατε να πάρετε μέχρι 600 (800 με την 3η αναβάθμιση). Δε θα μπορούσατε να φτάσετε το 20% που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 2000. Οι μονάδες επιλέγονται τυχαία ανάλογα με το ποσοστό χαμένων μονάδων. Οι μονάδες καταλαμβάνονται μετά απο επιτυχή μάχη, ανεξάρτητα αν είστε ο επιτιθέμενος ή ο αμυνόμενος.Ο αριθμός υπολογιζεται με βάση τους Falcata Rider που επιζήσαν.Το μέγιστο φτάνει τις 800 μονάδες μετά την αναβάθμιση.

Είδος Μονάδας:Ειδική Μονάδα

Απαιτούμενα Κτίρια:

Διοικητήριο (1ο επίπεδο)

Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμη μόνο στους Ιβηρες

Η μονάδα λαμβάνει μπόνους απ τις δεξιότητες Αμυντικός και Πολεμιστής.Σημειώστε οτι Αριστοκράτες και Ειδικές Μονάδες δε μπορούν να καταληφθούν.

Πόροι

Χρυσός: 250

Πληθυσμός: 10

Σίδηρος: 250

Ξύλο: 150

Ταχύτητα: 15

Φαγητό: 100

Δύναμη και Υγεία

Επίθεση σε πεζικό: 100

Επίθεση σε ιππικό: 100

Επίθεση σε τοξότες: 100

Επίθεση σε κτίρια: 10

Επίθεση σε μηχανές: 100

Ζωή: 500

Εμβελεια: 1

Επιστροφή στην Κορυφή