Γερμανοί

Ο σίδηρος είναι ένας απ τους πόρους στο παιχνίδι. Και όποιος έχει πόρους, θεωρείται πλούσιος. Οι Γερμανοί κερδίζουν 10% περισσότερο σίδηρο απ τα ορυχεία τους, και αυτό τους δίνει πεονέκτημα στα σημεία του παιχνιδιού που ο σίδηρος είναι αναγκαίος.Το πεζικό τους έχει την πρώτη γραμμή στη μάχη, γι αυτό μπορεί να εκπαιδευτεί κατα 10% γρηγορότερα. Το ιππικό τους ειναι 10% φτηνότερο που σημαίνει οτι χρειάζονται λιγότερους πόρους για να φτάξουν καλό στρατό.Όταν το παιχνίδι προχωρήσει και η μεταφορά πόρων γινει σημαντική, οι έμποροι του έθνους μπορούν να κουβαλήσουν 20% περισσότερο σε σχέση με άλλα έθνη.Επίσης το καταφύγιό τους χωράει 25% περσσότερο. Οι Γαρμανοί ειναι καλοί στη μάχη, και στην ανάπτυξη κάστρων.

Το εθνος δίνει τα ακόλουθα μπόνους:

  • 10% περισσότερη παραγωγή σιδήρου
  • 10% γρηγορότερη εκπαίδευση πεζικού
  • 10% φτηνότερη εκπαίδευση ιππικού (και εφφιπου τοξότη)
  • 20% περισσότερο φορτίο εμπόρων
  • 25% γρηγορότερη εκπαίδευση ειδικών μονάδων
  • 25% μεγαλύτερο καταφύγιο

Ειδική Μονάδα: Teutonik Knight

Η ειδική μονάδα των Γερμανών – ο Teutonic Night – δίνει μπόνους στην ικανότητα Πολεμιστή. Είναι ικανός στη μάχη με καλά επιθετικά και αμυντικά στατιστικά.

Επιστροφή στην Κορυφή